Soluto: ERP, CRM, E-ticaret ve Sektöre Özel Çözümler

E-Defter

Soluto e-defter ile yevmiye ve büyük defterleri dijital ortamda tutarak, güvenle muhafaza edebilirsiniz. Soluto e-defter uygulaması ile zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

horizontal-line

E-Defter Nedir?

E-Defter, yapılan kanunlar uyarınca tutulması gereken bir sistemdir. Yevmiye ve büyük defterlerin belirlenen format ve standartlarla elektronik ortamda muhafaza edilmesidir. Ayrıca maliyeye elektronik ortamla berat verildiği bir sistemdir. Kayıtlar standart hale getirilmiş bir xml dosyası formatında hazırlanır. Firmalar, kağıt olarak kullandıkları defterleri, e-defter ile artık kullanmak durumunda kalmaz. Bunun için defter kapanış tasdikini yaptırmaları gerekir. Gerekli hazırlıkların ardından e-defter beyan ile gerekli bilgiler gönderilir. Biz Soluto olarak e-defter uygulaması için GİB’e uygun yazılımlar hazırlıyoruz. Bu sistemle ticari ve vergisel tüm işlemlerinizi dijital ortamda gerçekleştirmenize olanak sağlıyoruz.

E-Defter Nedir

E-Defter Sistemi Özellikleri

GİB e-defter ile önceki dönemlerde kalem ve kağıtla yapılan işlemler, elektronik ortamda gerçekleşir. Böylece işlemler daha kolay gerçekleşir ve maliyet masrafları da azalmış olur. Çünkü onay ve kırtasiye masrafları ortadan kalkar. E-Defter uygulaması özelliklerini ise aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

E-Defter, mekandan bağımsız olarak yönetilebilir. Hizmetler, tek bir portal üzerinden gerçekleşir. Yani mükellef olarak, e-arşiv veya e-fatura üzerinden e-defteri yönetebilirsiniz. Firmaların anlık mali durumu, bilanço ve mizan gibi süreçler e-defter üzerinden görüntülenebilir. Böylece kredi değerlendirmeleri, sağlıklı biçimde yapılabilir. Berat dosyaları 10 yıla kadar saklanabilir. Doğaya karşı da katkı sağlamaktadır. Ayrıca e-defter verme süreleri de ayda bir olarak düzenlenmiştir. Beyan etme işlemi mali müşavir tarafından yapılabildiği gibi firma sahibi tarafından da yapabilir. 3 aylık süre baz alınarak düzeltmeler gerçekleştirilir. İlerleyen dönemde de ters kayıt açarak iptal edip doğrusu atılabilir. Zaman damgası kullanılıp özel kodla defter beratı oluşturulur ve devlete iletilir.

E-Defter Özellikleri Mockup

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

Söz konusu bu uygulamaya geçmek için firmaların e-defter başvuru talepleri, elektronik ortamda gerçekleşir. Başvuru sırasında gerçek kişiler ve tüzel kişiler arasında farklılıklar vardır. Eğer mükellefler tüzel kişiyse www.edefter.gov.tr adresinde bulunan formu doldurur. Başvuru yapan mükelleflerin mali mühürlü bir onay vermesi de gereklidir. Gerçek kişiler de aynı adresten formları doldurarak elektronik imzayla onay vermelidir. Elektronik ortamda oluşturulan deftere ait tüm işlemler GİB’in onaylamış olduğu platformlarla gerçekleştirilebilir. Başvuru sonrası e-defter başvuru sorgulama gerçekleştirilebilir. Bunun için https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/Sorgula.jsp adresine girip gerekli bölümlerin doldurulması gerekir. Böylece firmanın başvurusu görüntülenir. Kısacası e-defter başvuruları için aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

E-Defter Özellikleri
E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır

Mali mühür veya zaman damgası GİB uyumlu yazılımın alınması Mevcut programın e-defter formatına göre güncellenmesi Mükellef saklayacaksa uygun arşivleme opsiyonunun seçilmesi Mükellefler, öncesinde fiziksel defter kullanıyorsa bunu da notere tasdikini yaptırmalıdır. Yukarıdaki işlemler de tamamlandığında e-defter beyan sistemi ile defterler elektronik ortamda hazırlanıp saklanabilir. Ayrıca vergi beyannamesi, dilekçe ve bildirimler de dijital ortamda düzenlenebilir ve iletilmesi sağlanır. Diğer yandan e-defter giriş ise https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden gerçekleşir ve elektronik imza veya mali mühürle sisteme erişilir. Gönderici taraflar, alıcı tarafların e-fatura mükellefi olmadığı durumlarda gerçekleştirilen işlemlerin tümü için GİB e-arşiv fatura detaylarını belgelemekle yükümlüdürler. Ayrıca e-fatura kesiminin gerektiği durumlarda kesilen e-arşiv faturalardan 1 hafta içerisinde cayma hakkı mevcuttur.

E-Defter Portalı İle Ne Yapılır

E-Defter Kimler için Zorunludur?

E-Defter, belirli kişi veya şirketler için zorunludur. Belirlenen süre içinde de e-defter uygulamasına geçmeyenler ise Vergi Usul Kanunu’na göre ceza alırlar. Bu nedenle geçiş yapma zorunluluğu olan mükelleflerin e-defter beyan sürelerini takip etmesi önem arz eder. Zorunlu olan kişilerin listesi ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 2021 yılının hesabını kapatan ve 4 milyon TL ve üstü olan firmalar, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmelidir. 1 Ocak 2023 tarihinde de e-deftere geçmek zorundadırlar. 2022 hesap özetleri için 3 milyon ve üstü mükelleflerinse 1 Temmuz 2023 tarihine kadar da e-faturaya geçmesi gerekir. Yine, 1 Ocak 2024 tarihi gelene kadar da e-deftere geçmelidir. 2021 hesap döneminde 10 milyon ve üstü olan mükellefler, eğer tebliğ tarihinden önce geçiş yapmamışlarsa 1 Ocak 2023’e kadar e-deftere geçmek durumundadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve işletme belgeleri olan otel işletmeleri, 1 Temmuz 2022’ye kadar e-faturaya ve 1 Ocak 2023’e kadar da e-deftere geçmek zorundadır. E-Ticaret faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde 1 milyon ve üzeri ciro yaptıklarında 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter sitemine geçişi gerekir. Bu uygulamaya geçiş yapan firmalar, bizimle ile çalıştıklarında e-defter görüntüleyici için uygun yazılımlarla takibini gerçekleştirebilir.

E-Defter Portal Sistemiyle Neler Yapılmaktadır?

E-Defter portal, firmaların hızlı ve düzenli bir sisteme geçilmesine neden olur. Bu sistem ile iş akışı aşağıdaki şekilde yürütülmektedir: Yevmiye defterin ne boyutta olduğuna bakılır ve imzalanır. Yevmiye defterinin beratı oluşturulması ve imzalanma işlemi gerçekleştirilir. Defterin şema ve şematronlarına bakılır ve gerekli olan kontroller yapılır. Beratın sıkıştırılma işlemi yapılır. Hatasız dosyalar GİB’in sitesine yüklenir. E-Defter mükellefi olanların ayrıca dikkat etmesi gereken koşullarından biri, GİB uyumlu yazılımlar kullanmaktır. Soluto olarak GİB uyumlu yazılımlarla iş takiplerinin kolayca yapılmasını sağlarız. İlerleyen zamanlarda da ihtiyaca uygun olarak düzenlemeleri gerçekleştiririz. Bu sayede firmaların e-defter uygulamasıyla daha sağlıklı bir iş takibi yapmasına katkı sağlarız.

E-Defter (PDF)​

E-Defter hakkında hazırladığımız yardımcı dokümana göz atmak için aşağıdaki PDF linkini indirebilirsiniz.​

Soluto ile ilgili
merak ettikleriniz.

E-defter, kanunen zorunlu olan dijital ortamda alınması gereken sistemdir. Belirli şirketlerin satış işlemlerinde kazanmış oldukları cirolara bağlı olarak e-defter koşulu sunulur. Bu sayede daha hızlı ve düzenli bir denetimin gerçekleştirildiği görülmektedir.

2021 yılında 4 milyon TL ve üstünde ciro yapan mükelleflerin 1 Temmuz 2022’ye kadar e-faturaya geçmesi gerekiyordu. Aynı kişilerin 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-deftere geçmesi zorunludur. Aksi takdirde cezai yaptırımı vardır.

E-Defter kullanan firmaların fiziksel ortamda defter tutmasına gerek yoktur. Sadece başvuru sürecinde kapanış tasdik edilmelidir. Böylece firmalar, düzenli ve hızlı şekilde e-defter portalında işlemlerini gerçekleştirir ve her türlü takibi çok daha kolay şekilde yapar.

Scroll to Top