Soluto: ERP, CRM, E-ticaret ve Sektöre Özel Çözümler

Soluto Blog

Blog yazılarımızı takip et, merak ettiğin soruların cevabı
burada olabilir!

Finans ve Muhasebe Arasındaki Fark

Finans ve Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?

Parasal faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde finans ve muhasebe kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. Aralarındaki yakın ilişki, anlamsal olarak birbirleriyle karıştırılmalarına neden olur ve belirli durumlarda parasal işlemlerin aksamasına yol açar. Dolayısıyla finans ve muhasebenin farklarının anlaşılması ve ne anlama geldiklerinin netleştirilmesi gerekir. Peki, finans ve muhasebe arasındaki farklar nelerdir?

Finans Nedir?

İhtiyaç duyulan harcama ve yatırım fonlarının uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasına finans denir. Temelde fonların yönetimi anlamına gelmekte ve ekonominin alt dallarında sınıflandırılmaktadır.

Aynı zamanda finans, kişi veya kurumların zaman içerisinde yatırımlarının değerlenebilmesi için maddi gelir elde etmeleri ve yatırım yapmalarına teşvik eden işlemdir. Bu alanda uzmanlaşan kişiler ise şu unvanları alabilir:

 • Finans danışmanı
 • Finans uzmanı
 • Yatırım bankacısı
 • Finansal analist

Bununla birlikte finans, bütünüyle ele alındığında pek çok farklı kaynağın yönetiminde öncü rol oynar. Söz konusu olan kaynaklardan bazıları ise şunlardır:

 • Para
 • Yatırım
 • Menkul
 • Borç
 • Kredi
 • Varlık
 • Menkul kıymet
 • Sermaye piyasası

Muhasebe Nedir?

Bir işletmenin mali bilgilerinin düzenlenmesi, parasal faaliyetlerinin kaydedilmesi ve raporlanmasını ifade eden kavrama maliye denir. Bilimsel bir sistem niteliği taşıyan muhasebe sayesinde veri takibi yapılabilmektedir. Bu sistemin işleyişi ise şu aşamaları takiben tamamlanmaktadır:

 • Mali Bilgileri Kaydetme
 • Sınıflandırma
 • Özetleme
 • Analiz Etme
 • Yorumlama

Muhasebeyle ilgilenen ve alana dair eğitim alan kişiler, muhasebeci, denetçi veya vergi danışmanı olarak görev alabilmektedir. Esas amaçları, işletmelerin tüm verilerini sistematik olarak sınıflandırmak ve kaydetmektir. Bu sayede müşteri ilişkilerinden yıl sonu mali değerlendirmelere kadar çok sayıda çalışmanın kolaylaşması sağlanır.

Muhasebe, finansın bir parçasıdır. Sonuç olarak, değerlendirmelerden elde edilen bilgiler, şirketin finansal durumunun netleştirilmesi için finansal bilgi kullanıcılarına iletilmelidir.

Finans ile Muhasebe Arasındaki Farklar

Muhasebe ve finansın ne anlama geldiğini ve ilgili meslek gruplarının faaliyetlerini açıklamamızın ardından esas konumuna geçebiliriz. İkisi arasındaki farklar, parasal faaliyetlerin sürdürülmesi ve yönetilmesi süreçlerinde çok önemlidir.

Öte yandan, lisans eğitimini bu alanda devam ettirmek isteyen öğrencilerin de net bir ayrım yapabilmek için konuya hakim olması gerekir. Bu nedenle, her ne kadar ortak bir amaca hizmet etseler de iki kavram birbirine asla karıştırılmamalıdır. Finans ile muhasebe kavramlarının farkları ise şu şekildedir:

 • Yatırım fonlarının yönetilmesi sürecinde finans, etkin olarak görev alır. Muhasebe ise işletmelerin mali bilgilerinin düzenli kayıt altına alınması ve analiz edilmesinde kullanılan bir sistemdir.
 • Muhasebe finansın bir parçasıdır.
 • İşlemsel bir süreç olan muhasebeden elde edilen veriler, işletmelerin finansal durumlarını anlamlandırma süreçlerinde kullanılır. Finans ise işletmelerin yatırım fonlarının gelecekteki performansını analiz etmede etkindir.
 • Muhasebe sayesinde finansal bilgiler toplanır ve analize hazır hale getirilir. Geçmişteki ve gelecekteki muhasebe verileri, bir havuzda toplamasının ardından süreç sonlanır. Ardın da işlemler finans uzmanları tarafından incelenmeye başlanır.
 • Finans geleceğe yönelik bir işlemdir ve yatırımların doğru yönlendirilmesini sağlar. Muhasebe ise mevcut verilerin düzenlenmesidir.
 • Finans süreçlerinde kullanılan araçlar; sermaye bütçelemesi, finansal kaldıraç, risk analizi, oran analizi ve çalışma sermayesi yönetimidir. Muhasebe süreçlerinde kullanılan araçlar ise bilanço, nakit akışı tablosu ve gelir tablosudur.

Finans ve Muhasebe Kavramlarının Alt Dalları Neler?

İşletmelerin bugünü ve yarını için finans ve muhasebe kavramları çok şey ifade etmektedir. Çünkü her iki kavram da çok geniş bir alanı kapsamakta ve çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bunun sebebi ise yapılan çalışmamaların amacının, sektörün ve hizmetlerin farklılık göstermesidir.

Muhasebenin Alt Dalları

Pek çok farklı alt dalı olmasına rağmen muhasebenin en çok öne çıkan 3 ana alt dalı mevcuttur.

Finansal Muhasebe

İşletmelerin mevcut varlıklarının ve kaynaklarının hiçbir müdahale olmadan kaydedilmesine finansal muhasebe denir. Elde edilen veriler, finansal tablo olarak düzenlenir ve işletmelerin performans değerlendirmesinde kullanılır.

Yönetim Muhasebesi

Maliyet muhasebesinin hazırladığı miktar içeren bilgilerin tahmine dayalı tablolara dönüştürülmesi ve raporlanmasıdır. Raporlanan verilerin her biri karar alma ve planlama süreçlerinde kullanılmak üzere idari kademelere sunulmaktadır

Vergi ve Maliyet Muhasebesi

İki kavramdan meydana gelen vergi ve maliyet muhasebesi, ayrı ayrı incelenir. Vergi muhasebesi, vergi ödemeleri ve vergi beyannamelerinin hazırlanması işlemidir. Maliyet muhasebesi ise işletmelerin ürettikleri ürün veya hizmetlerin maliyetinin hesaplanmasıdır. Vergi ve maliyet muhasebesinin gider hesaplamalarında etkili olduğu söylenebilir.

Finansın Alt Dalları

Tıpkı muhasebe gibi finansın da pek çok farklı alt dalı bulunur ancak yine muhasebede olduğu gibi sadece 3 alt dalı öne çıkar.

Özel Bankacılık

Büyük varlıkları bulunan yüksek gelirli işletmelerin ihtiyacı olan finans hizmetlerine özel bankacılık denir. Kısacası işletmelerin bankacılık, yatırım ve finans işlemlerinin yürütülmesiyle ilgilenmektedir.

Kamu Maliyesi

Vergi ve kamu gelirlerinin toplanması, kamu hizmetlerinde kullanılması ve gerekli bütçenin hazırlanması aşamasında etkili olan finans alt dalıdır.

Kurumsal Finansman

Bir işletmenin finansal işlemlerinin tamamına kurumsal finansman denir. Mali faaliyetlerin yönlendirilmesi süreçlerinde etkilidir.

Finans ve muhasebe işlemlerinizi eksiksiz ve profesyonel şekilde tamamlamak için Muhasebe ve finans yönetimi yazılımı sayfamıza göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Finans ve Muhasebenin Farkları Nelerdir?

İki kavram temelde, amaçları nedeniyle birbirinden ayrılmaktadır. Finans, yatırım fonlarının kayıt edilmesi ve yönetilmesidir. Muhasebe ise mali işlemlerin sistematik olarak düzenlenmesi ve analize hazırlanmasıdır.

Finansın ve Muhasebenin Görevleri Nelerdir?

İşletmelerin geleceğini planlama aşamasında çeşitli stratejiler geliştirmek, sermaye piyasasını düzenlemek ve yatırım fonlarını takip etmek finansın görevidir. Muhasebenin görevi ise şirketin mali durumuyla ilgili verileri toplayarak finansal veri kullanıcılarına sunmaktır.

Finans ve Muhasebe Neden Birlikte Ele Alınan Kavramlardır?

Parasal faaliyetlerin tamamında etkili olan iki kavramdır. Her ikisi de iktisadın alt dalıdır ve muhasebenin finansın bir parçası olması nedeniyle birlikte ele alınmaktadır. Şirketlerin parasal faaliyetlerinin işleme alınma sürecinde ilk olarak muhasebe görevini yapar ve elde ettiği verileri finansa iletir. Finans ise maliyenin verilerini kullanarak çeşitli stratejiler geliştirmektedir.  

Scroll to Top