Soluto: ERP, CRM, E-ticaret ve Sektöre Özel Çözümler

Soluto Blog

Blog yazılarımızı takip et, merak ettiğin soruların cevabı
burada olabilir!

Veri Analizi ve İş Analitiği

Veri Analizi ve İş Analitiği Çözümleri Üzerine

Veri Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Veri analizi, ham verilerin anlamlı bilgi ve desenlere dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç, işletmelerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur ve çeşitli aşamalardan oluşur. Veri analizinin nasıl yapıldığına dair temel adımlar şunlardır:

 1. Veri Toplama: İlk adım, analiz edilecek verilerin toplanmasıdır. Bu veriler, şirket içi kaynaklardan veya harici veri kaynaklarından elde edilebilir.
 2. Veri Temizleme: Toplanan veriler genellikle ham ve dağınık haldedir. Veri temizleme aşamasında, eksik veya hatalı veriler düzeltilir ve gereksiz veriler elimine edilir.
 3. Veri Dönüştürme: Temizlenmiş veriler, analiz için uygun formatlara dönüştürülür. Bu aşamada, veriler normalleştirilir ve entegrasyonlar yapılır.
 4. Veri Analizi: Uygun analiz yöntemleri kullanılarak veriler incelenir. Bu adımda istatistiksel analizler, veri madenciliği teknikleri ve makine öğrenimi algoritmaları kullanılabilir.
 5. Raporlama ve Görselleştirme: Analiz sonuçları raporlanır ve görselleştirilir. Bu, karar vericilerin veriyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 6. Karar Verme: Elde edilen bilgiler, stratejik kararların alınmasında kullanılır.

Veri Analiz Yöntemleri

Veri analizinde kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, verinin türüne ve analiz amacına göre değişiklik gösterebilir:

 • Açıklayıcı Analiz: Mevcut verilerin anlaşılmasına odaklanır. Temel istatistiksel ölçümler ve görselleştirme teknikleri kullanılır.
 • Diagnostik Analiz: Verilerin neden belli bir durumu gösterdiğini anlamaya çalışır. Korelasyon ve regresyon analizleri sıkça kullanılır.
 • Tahminsel Analiz: Gelecekteki olasılıkları tahmin etmek için geçmiş verileri kullanır. Makine öğrenimi algoritmaları burada önemli bir rol oynar.
 • Normatif Analiz: En iyi eylem planını belirlemek için optimize edilmiş karar modelleri kullanır.

İş Analitiği Nedir?

İş analitiği, işletme verilerinin toplanması, işlenmesi ve analiz edilerek işletme performansının artırılması sürecidir. Bu analiz, şirketlerin stratejik kararlar almasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. İş analitiği, veri analitiği tekniklerini işletme bağlamında kullanarak, daha iyi finansal sonuçlar ve operasyonel verimlilik sağlar.

İş Analitiği Neden Önemli?

İş analitiği, çeşitli nedenlerle modern işletmeler için kritik öneme sahiptir:

 • Bilgilendirilmiş Karar Verme: Veri temelli kararlar, sezgisel veya öngörüsel kararlardan daha sağlam ve güvenilirdir.
 • Rekabet Avantajı: Doğru iş analitiği çözümleri, şirketlerin rakiplerine göre avantaj elde etmesine yardımcı olabilir.
 • Maliyet Tasarrufu: İş analitiği, işletmelerin operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri düşürmesini sağlar.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşteri verilerinin analizi, müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamayı sağlar, bu da daha iyi hizmet sunumu ile sonuçlanır.
 • Risk Yönetimi: İş analitiği, potansiyel riskleri öngörerek şirketlerin bu risklere karşı proaktif önlemler almasına olanak tanır.

CRM ve ERP Veri Analizi

CRM Veri Analizi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) verileri, müşteri etkileşimlerinin ve ilişkilerinin yönetilmesi için hayati öneme sahiptir. CRM veri analizi, müşteri davranışları ve tercihleri hakkında derinlemesine bilgi sağlar ve aşağıdaki şekillerde kullanılır:

 • Müşteri Segmentasyonu: CRM verileri, müşterilerin demografik ve davranışsal özelliklerine göre segmentlere ayrılmasını sağlar. Bu, pazarlama kampanyalarının hedeflenmesini ve kişiselleştirilmesini mümkün kılar.
 • Müşteri Sadakati ve Memnuniyeti: CRM analitiği, müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçerek müşteri kaybını önlemek için stratejiler geliştirmeye yardımcı olur.
 • Satış Tahminleri: CRM verileri, gelecekteki satışları tahmin etmek ve satış stratejilerini optimize etmek için kullanılır.
 • Kampanya Performansı: Pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek ve optimize etmek için CRM analitiği kullanılır.

ERP Veri Analizi

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri, işletmenin tüm kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. ERP veri analizi, işletme operasyonlarını iyileştirmek için çeşitli verilerin analiz edilmesini içerir:

 • Stok Yönetimi: ERP verileri, stok seviyelerini izlemek ve optimize etmek için kullanılır. Bu, stok fazlalığını ve eksikliğini önlemeye yardımcı olur.
 • Tedarik Zinciri Optimizasyonu: ERP analitiği, tedarik zincirinin her aşamasındaki verimliliği artırmak için kullanılır. Tedarikçilerin performansı ve teslimat süreleri analiz edilir.
 • Finansal Planlama ve Analiz: ERP sistemleri, işletmenin finansal verilerini toplar ve analiz eder. Bu, bütçeleme, maliyet kontrolü ve karlılık analizleri için kritik öneme sahiptir.
 • İş Gücü Yönetimi: Çalışan verimliliğini ve iş gücü maliyetlerini optimize etmek için ERP verileri analiz edilir.

Sonuç

Veri analizi ve iş analitiği, modern işletmelerin başarısı için hayati öneme sahiptir. CRM ve ERP sistemlerinden elde edilen verilerin analizi, işletmelerin daha bilinçli kararlar almasına, operasyonel verimliliği artırmasına ve müşteri memnuniyetini sağlamasına yardımcı olur. Doğru analiz yöntemleri ve iş analitiği çözümleri kullanılarak, işletmeler sürdürülebilir büyüme sağlayabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Veri analizi, ham verilerin toplanması, temizlenmesi, dönüştürülmesi ve analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç, genellikle belirli bir sorunun veya durumun anlaşılmasına odaklanır. İş analitiği ise, veri analitiği yöntemlerini kullanarak işletme performansını artırmayı amaçlayan daha geniş bir disiplindir. İş analitiği, stratejik kararların alınmasına, operasyonel verimliliğin artırılmasına ve rekabet avantajının elde edilmesine yardımcı olur. Kısacası, veri analizi daha çok teknik bir süreçken, iş analitiği bu sürecin sonuçlarını işletme bağlamında uygulamaya koyar.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) veri analizi, işletmelere birçok şekilde fayda sağlar:

 • Müşteri Segmentasyonu: CRM verileri, müşterilerin demografik ve davranışsal özelliklerine göre segmentlere ayrılmasını sağlar. Bu, pazarlama kampanyalarının daha hedefli ve kişiselleştirilmiş olmasını mümkün kılar.
 • Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati: CRM analitiği, müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçerek müşteri kaybını önlemek için stratejiler geliştirmeye yardımcı olur.
 • Satış Tahminleri: Gelecekteki satışları tahmin etmek ve satış stratejilerini optimize etmek için kullanılır.
 • Kampanya Performansı: Pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek ve optimize etmek için kullanılır, böylece yatırım getirisini artırır.
 • ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) veri analizi, işletme operasyonlarını çeşitli şekillerde iyileştirir:

  • Stok Yönetimi: ERP verileri, stok seviyelerini izlemek ve optimize etmek için kullanılır, bu da stok fazlalığını ve eksikliğini önlemeye yardımcı olur.
  • Tedarik Zinciri Optimizasyonu: Tedarik zincirinin her aşamasındaki verimliliği artırmak için kullanılır. Tedarikçilerin performansı ve teslimat süreleri analiz edilerek tedarik zinciri süreçleri iyileştirilir.
  • Finansal Planlama ve Analiz: İşletmenin finansal verilerini toplayarak, bütçeleme, maliyet kontrolü ve karlılık analizlerini daha etkili bir şekilde yapmayı sağlar.
  • İş Gücü Yönetimi: Çalışan verimliliğini ve iş gücü maliyetlerini optimize etmek için analiz edilir, böylece iş gücü planlaması ve yönetimi daha verimli hale gelir.

Soluto’yu dene!​

Julia, Jennifer, Edvard’ın değil; Türk ticari iş akışının yazılımını şimdi keşfet!​

Bu internet sitesinde bulunan her türlü eser, yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerik SOLUTO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye aittir. Bu eserler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.
Scroll to Top