Soluto: ERP, CRM, E-ticaret ve Sektöre Özel Çözümler

Soluto Blog

Blog yazılarımızı takip et, merak ettiğin soruların cevabı
burada olabilir!

Şirketlerin Kesinlikle Tutması Gereken Ticari Defter

Şirketlerin Kesinlikle Tutması Gereken Ticari Defterler

Ticari defterler, ticari işlemlerin kaydedildiği resmi belgelerdir. Şirketlerin yasal olarak tutması gereken belgeler arasında yer alır ve ticari işlemlere ilişkin bilgilerin doğru ve düzenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Peki, ticari defter nedir, ticari defter çeşitleri nelerdir ve şirketlerin kesinlikle tutması gereken ticari defterler hangileridir?

Ticari Defter Nedir?

Ticari defter, şirketlerin yapmış oldukları ticari işlemlerin kaydedildiği, defter, kütük, hesap veya diğer adlarla ifade edilen resmi bir belgedir. Ticari işlemlerin kaydının yapılması, şirketlerin mali durumlarını doğru bir şekilde göstermesi, vergi beyannamelerinin hazırlanması, raporlanması ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması açısından son derece önemlidir.

Ticari Defter Çeşitleri Nelerdir?

Ticari defterler, şirketlerin yaptığı işlemlere göre farklı şekillerde tutulabilir. Ticari defter çeşitleri şunlardır:

 1. Defter-i Kebir (Genel Defter): Şirketin tüm işlemlerinin kaydedildiği defterdir.
 1. Defter-i Kebir Tutanağı: Şirketin Defter-i Kebir’inin yıl sonu itibariyle tasdik edildiği belgedir.
 1. Defter-i Âlî (Yönetim Kurulu Defteri): Şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin kararların alındığı defterdir.
 1. Defter-i Mahsus (Özel Defter): Vergi kanunlarına göre özel olarak tutulması gereken defterlerdir. Örneğin, stok, satış, alım, üretim defterleri gibi.
 1. Kasa Defteri: Şirketin kasa işlemlerinin kaydedildiği defterdir.
 1. Banka Defteri: Şirketin banka hesaplarına ilişkin işlemlerin kaydedildiği defterdir.

Ticari Defter ve Belgeler

Şirketlerin tutması gereken diğer belgeler arasında fatura, irsaliye, makbuz, döviz alım satım belgesi, tahsilat makbuzu gibi belgeler yer alır. Bu belgeler, şirketlerin yaptıkları işlemleri belgelendirir ve mali durumları hakkında doğru bilgi verir. Ticari defterlerin kaydedilmesi sırasında bu belgeler de kullanılarak defterlerin doğruluğu ve tutarlılığı sağlanır.

Ticari defterler, şirketlerin faaliyetlerinin kaydedildiği resmi defterlerdir. Bu defterlerin yanı sıra, şirketlerin tutması gereken bir dizi belge de bulunmaktadır. İşte şirketlerin kesinlikle tutması gereken bazı belgeler:

 • Fatura: Şirketlerin müşterilerine ürün veya hizmet satışı yaptıklarında, yasal olarak fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Fatura, satışın ayrıntılarını ve ödeme koşullarını içeren resmi bir belgedir.
 • Makbuz: Şirketlerin müşterilerinden aldığı ödemeleri kaydetmek için makbuz düzenlemeleri gerekmektedir. Makbuz, ödemenin yapıldığı tarihi, miktarı ve ödeme yöntemini içermektedir.
 • Banka dekontları: Şirketlerin banka hesaplarından yapılan işlemleri kaydetmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, banka dekontları şirketlerin tutması gereken önemli belgelerdir. Bu belgeler, para yatırma ve çekme işlemlerini, banka komisyonlarını ve diğer banka işlemlerini içermektedir.
 • Sipariş formu: Şirketlerin müşterilerinden gelen ürün veya hizmet taleplerini kaydetmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, şirketlerin sipariş formları tutmaları önemlidir. Sipariş formu, müşteri adını, iletişim bilgilerini, talep edilen ürün veya hizmetleri ve diğer ayrıntıları içermektedir.
 • Ödeme emri: Şirketlerin ödeme yapması gereken tedarikçileri için ödeme emri düzenlemeleri gerekmektedir. Ödeme emri, tedarikçinin adını, ödeme miktarını, ödeme koşullarını ve diğer ayrıntıları içermektedir.

Ticari defterlerin yanı sıra, yukarıda belirtilen belgeler de şirketler için önemlidir. Bu belgeler, şirketlerin mali işlemlerini kaydetmelerine ve izlemelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu belgelerin doğru ve tam olarak tutulması, şirketlerin yasal ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine de yardımcı olmaktadır.

Şirketlerin Tutması Gereken Ticari Defterler

Ticari defterler, bir şirketin mali faaliyetlerinin kaydedildiği resmi defterlerdir. Türkiye’de ticari defterlerin tutulması, Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Şirketler, yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları bazı ticari defterler bulundurmaktadır. İşte, şirketlerin tutması gereken ticari defterler:

 1. Ticari Defter: Şirketlerin ticari işlemlerini kaydettikleri temel defterdir. Ticari defter, şirketin gelir-giderlerini, varlık ve borçlarını, kâr-zarar durumunu ve diğer mali işlemlerini içermektedir.
 2. Kasa Defteri: Şirketlerin günlük nakit işlemlerini kaydettikleri defterdir. Kasa defteri, şirketin nakit giriş ve çıkışlarını, kasa bakiyesini ve diğer kasa işlemlerini içermektedir.
 3. Çek Defteri: Şirketlerin çek ödemelerini kaydettikleri defterdir. Çek defteri, çeklerin numarasını, tutarını, keşide tarihini, ödeme tarihini ve diğer ayrıntıları içermektedir.
 4. Senet Defteri: Şirketlerin senet ödemelerini kaydettikleri defterdir. Senet defteri, senetlerin numarasını, tutarını, keşide tarihini, ödeme tarihini ve diğer ayrıntıları içermektedir.
 5. İrsaliye Kayıt Defteri: Şirketlerin mal veya hizmet sevkiyatlarını kaydettikleri defterdir. İrsaliye kayıt defteri, sevk irsaliyesinin numarasını, tarihini, mal/hizmet bilgisini ve diğer ayrıntıları içermektedir.
 6. Fatura Kayıt Defteri: Şirketlerin fatura işlemlerini kaydettikleri defterdir. Fatura kayıt defteri, faturanın numarasını, tarihini, müşteri bilgisini, mal/hizmet bilgisini ve diğer ayrıntıları içermektedir.
 7. Ticari defterlerin tutulması, şirketlerin mali işlemlerini takip etmelerine ve raporlamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, ticari defterlerin doğru ve tam olarak tutulması, şirketlerin yasal ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine de yardımcı olmaktadır.

Ticari Defterlerin Önemi

Ticari defterler, bir şirketin mali faaliyetlerinin kaydedildiği resmi defterlerdir. Şirketlerin, yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları bazı ticari defterler bulunmaktadır. Ticari defterlerin tutulması ve düzenli olarak güncellenmesi, birçok önemli fayda sağlamaktadır. İşte ticari defterlerin önemi:

 1. Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Ticari defterlerin tutulması, Ticaret Kanunu tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle, şirketlerin ticari defterlerini doğru ve tam olarak tutmaları, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için önemlidir.
 2. Finansal Durumun İzlenmesi: Ticari defterler, şirketlerin finansal durumunu izlemelerine yardımcı olmaktadır. Defterlerde kaydedilen veriler, şirketin gelir-giderlerini, varlık ve borçlarını, kâr-zarar durumunu ve diğer mali işlemlerini göstermektedir.
 3. Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması: Ticari defterler, şirketlerin vergi beyannamelerini hazırlamalarına yardımcı olmaktadır. Defterlerde kaydedilen veriler, şirketin vergi beyannamelerinde beyan edilmesi gereken bilgilerin doğru bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlamaktadır.
 4. Kredi ve Yatırım Süreçlerinde Kullanılması: Şirketlerin, kredi veya yatırım almak istediği durumlarda, finansal durumunu gösteren belgeler sunması gerekmektedir. Ticari defterlerde kaydedilen veriler, şirketin finansal durumunu gösteren en önemli belgelerden biridir.
 5. İş Yönetiminde Karar Alınması: Ticari defterler, şirketlerin iş yönetiminde karar almalarına yardımcı olmaktadır. Defterlerde kaydedilen veriler, şirketin finansal durumunu ve mali işlemlerini gösterdiği için, yöneticilerin doğru kararlar vermesine yardımcı olmaktadır.

Ticari defterlerin doğru ve tam olarak tutulması, şirketlerin mali durumunu doğru bir şekilde takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve vergi beyannamelerinin doğru bir şekilde hazırlanması için de önemlidir.

Soluto ile ilgili
merak ettikleriniz.

Ticari defterlerin düzenlenmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) gibi yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Bu kanunlarda belirtilen şekil, içerik ve kayıt süreleri gibi kurallara uyulmalıdır.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ticari şirketler, kanunlar gereği ticari defter tutmak zorundadır. Bu şirketler anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, ticari işletmeler vb. olabilir.

Evet, elektronik defter tutma sistemine geçmek isteyen şirketler, belirli koşulları yerine getirerek elektronik ortamda ticari defter tutabilirler. Ancak elektronik ortamda tutulacak defterler, yasal düzenlemelere uygun olmalı ve belirli şartları sağlamalıdır.

Ticari defterler, TTK ve VUK gibi yasal düzenlemelere uygun olarak, genellikle 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Ancak bazı defterler, örneğin envanter defteri gibi, süresiz olarak saklanmalıdır.

Scroll to Top