Soluto: ERP, CRM, E-ticaret ve Sektöre Özel Çözümler

Soluto Blog

Blog yazılarımızı takip et, merak ettiğin soruların cevabı
burada olabilir!

Tevkifatlı Fatura Nedir

Tevkifatlı Fatura Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Parayla ilgili kesintiler anlamına gelen tevkifat, kesintinin paylaştırıldığı bir fatura türü olarak kullanılmaktadır. Yalnızca belirli hizmet ve kuruluşlar için kullanılabilen tevkifatlı faturayı diğer faturalardan ayıran temel özelliği, verginin paylaştırılıyor olması. Böylece hizmetten kesilen vergi alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek alınıyor. Tevkifatlı fatura kesimi pek çok detaya sahip. Bu noktada “Tevkifatlı fatura nedir?” “Nasıl hesaplanır?” ve “Fatura nasıl kesilir?” gibi sorular merak ediliyor.

Tevkifatlı Fatura Ne Demek?

Ürün satış işlemleri ya da belirli bir hizmetin satın alınması sonrasında kesilen fatura üzerinde KDV tutarı yer alır. “Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?” sorusunun cevabında temel belirleyici de bu KDV tutarının tek tarafa yüklenmemesidir. Bu şekilde hem alıcı hem de satıcı vergi tutarının bir kısmını ödemiş olur. Taraflar, dönemin güncel tevkifat sınırına göre uygun miktarda yapılan işlemler sırasında tevkifatlı fatura işleme şansına sahip olacaktır.

Tevkifatlı fatura işlemi sırasında;

  • Tam tevkifatlı fatura,
  • Kısmi tevkifatlı fatura olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.

Kısmi tevkifatlı fatura hesaplama sırasında bakanlık tarafından belirlenmiş olan pay, alıcı tarafından ödenirken kalan kısmı satıcı üstlenmektedir.   

Kimler Tevkifatlı Fatura Kesebilir?

Kimlerin tevkifatlı fatura kesebileceği, hangi hizmetlerde bu tür faturaların kesilebileceği gibi konular vergi kanunlarında düzenlenmektedir. Tevkifat yetkisi olan kurumlardan bazıları;

  • Bankalar,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Döner sermayeli kuruluşlar,
  • Borsalar,
  • KİT’ler ve iktisadi devlet teşekküleri,
  • Belediye, köy ve il özel idareleri,
  • Tüzel kişiliğe sahip emekli sandıkları ve kanunla kurulan benzer kurumlar şeklindedir.

Hangi gelir türleri üzerinde tevkifat yapılabileceği ise Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenmiştir. Kanun’un 94. maddesine göre; yemek servis hizmeti, özel güvenlik hizmeti, belirli mimar ve mühendislik işlemleri, temizlik ve çevre bakım işlemleri, danışmanlık ve denetim hizmetleri gibi işlemler üzerinden tevkifatlı fatura kesilebilmektedir. Tevkifat konuları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kanunun ilgili maddesini inceleyebilirsiniz.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura kesmek için ön koşul işletmenizin yetkisidir. Öncelikle adına fatura kestiğiniz kuruluşun tevkifatlı fatura kesmeye yetkili olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Buna ek olarak söz konusu işlem ya da hizmetin tevkifatlı fatura konuları içinde yer alması gerekmektedir. Diğer yandan tevkifatlı fatura örneği standart diğer fatura örneklerine benzese de bu faturada verginin kim tarafından hangi oranda ödeneceği belirtilmelidir.

Tevkifatlı Fatura Hesaplama

Tevkifatlı fatura hesaplama sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli unsur vergi oranının gelir türlerine göre belirlenmesidir. Bu noktada fatura kestiğiniz işlemin hangi hizmet sonucu ortaya çıkan gelir gruplarından olduğunu tanımlamalısınız. Dikkate almanız gereken tevkifat oranları “Gelir İdaresi Başkanlığı” tarafından belirlenen ve açıklanan oranlardır.

Tevkifat oranı serbest meslek kapsamındaki hizmetlerde tam tevkifat iken servis hizmetinde 5/10’a kadar düşebilmektedir. Bu nedenle hem fatura hesaplarken hem de tevkifatlı fatura muhasebe kaydı tutarken faturaladığınız hizmetin hangi orana dahil olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesabı diğer fatura hesaplarına benzer yönlere sahip olsa da bu fatura türü sırasında yasal olarak farklı bir vergilendirme seçeneğinden faydalanılır. Vergi hesabına ek olarak oranlara uygun şekilde alıcı ve satıcı arasında bölüştürülen paylar belirlenir. Bu nedenle faturanın hesap anından muhasebe kaydına kadar sürecin her detayı dikkatle sürdürülmelidir.

Soluto e-fatura çözümü bu noktada işletme ve kurumları rahatlatacak bir hizmet sunmaktadır. Soluto Bilişim tarafından sunulan e-fatura, e-defter ve e-irsaliye gibi kolaylaştırıcı araçlar üzerinden dikkatli bir faturalama işlemi gerçekleştirmeniz mümkün.

Sıkça Sorulan Sorular

Tevkifatlı Fatura İadesi Yapılabilir mi?

Tevkifatlı fatura iadesi yapılabilmektedir. Tevkifat kaynaklı alacağın mükellefe iadesi için satıcının veri uygulanmayan kısmı KDV beyannamesi ile belirtmiş olması gerekir. Aynı zamanda alıcının tevkifata dair vergi beyannamesini vergi dairesine vermiş olması lazım. Son olarak ise alıcının tahakkuk etmiş olan Katma Değer Vergisini ödemiş olması gerekmektedir.

Şirketler Kısmi Tevkifat Yapabilir mi?

Kanunda yer alan hükme göre hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlenen şirketler tevkifat yapabilmektedir. Buna ek olarak yarıdan fazla hissesi kanunda belirtilen idare ya da kurumlara ait şirketler de tevkifat yapabilmektedir.

E-Arşivde Tevkifat Faturası Kesilebilir mi?

Soluto e-fatura ve e-arşiv hizmetlerini kullanarak tevkifatlı fatura işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İş yükünüzü azaltacak Soluto e-arşiv ve diğer finansal çözümleriyle tanışmanın tam vakti!

Tevfikat Hangi İşlemlerde Uygulanabilir?

Tevfikat her işlemde uygulanamaz. Gelir Vergisi Kanununda ilgili madde uyarınca tevfikat uygulanabilecek işlemler belirlenmiştir. Bahçe, çevre ve temizlik hizmetleri, Bakım ve Onarım hizmetleri, Yapı denetim hizmetleri ve Yemek servisi hizmetleri tevfikat uygulanabilecek işlemler arasında gösterilebilir.

Scroll to Top